Categorías

Comentarios recientes

  Foro

  Redes

  Òscar Selfa i Perona

  http://www.linkedin.com/img/signature/icon_in_blue_14x14.gif Perfil profesional

  Cajón de Sastre

  Inspección técnica de edificios. ITE

  Desde febrero de 2011 el decreto 187/2010 obliga a todos los propietarios de edificios de viviendas plurifamiliares que se encuentren en España y tengan una antigüedad mayor a los 45 años de construcción a pasar una inspección técnica con el fin de verificar el estado de los mismos.


  Esta resolución intenta detectar, prevenir y reparar el deterioro de los edificios de viviendas plurifamiliares, con el objeto de evitar que los daños que se encuentren, puedan perjudicar a sus habitantes o terceros.

  ITE: Inspección Técnica de Edificios.

  Contempla:

  • La inspección visual de los elementos comunes de los edificios y de las viviendas.

  Los elementos comunes son: fachadas, cubiertas, medianeras, patios, estructura, escalera e instalaciones comunitarias.

  • La redacción del informe de la inspección realizada al edificio. Si no se detectan deficiencias, o éstas son de carácter leve, se solicita el Certificado de Aptitud del Edificio a la Administración.

  • Certificado de Aptitud emitido por la Administración con una validez de 5 años.

  ICE:  Informe de Conservación de Edificios.

  • Imprescindible para solicitar calificación o financiación de viviendas unifamiliares y plurifamiliares en caso de rehabilitación.

  • Equivale al ITE en edificios de más de 50 años.

  IPE: Informe de Inspección y Evaluación preliminar de la estructura del edificio.

  • Puede ser requerido para edificios construidos entre 1940 y 1982.

  La Generalitat presenta un portal web en tota l’informació per a mamprenedors

  Portal del mamprenedor

  La Consellera d’Educació, Formació i Ocupació ha explicat que la Generalitat aglutinarà en una web dedicada integrament a respalar i assessorar als mamprenedors valencians «tota l’informació real dels diferents departaments de la Generalitat per a desenrollar i posar en marcha una idea de negoci o un proyecte empresarial».

  «El portal del mamprenedor sera un punt de trobament en la xarcia a on els empresaris valencians tindran a un nomes clic informacio senzilla i atractiva», ha assegurat Catalá.

  En este sentit, l’objectiu es permetre un accés ràpit i fàcil a les senyes d’interés, evitant tràmits burocràtics i coes d’espera per a accedir a l’informació oferida, tant per l’administració com el sector privat.

  «Este portal es un proyecte complet perque part de l’esforç conjunt de varies conselleries i administracions que posen l’informació al servici del ciutadà en un mateix lloc en llínea».

  En este sentit, s’estructura al voltant de continguts sobre assessorament, a on destaca l’apartat d’agilisacióde tràmits informatius, finançació, ajudes i subvencions i formació

  Aixina mateix la pagina conte informació de servici com «a on puc acodir en la meua ciutat» o enllaços dels organismes de la Generalitat que gestionen competències relacionades en el mampreniment com el SERVEF, l’INVASAT, l’IMPIVA, l’IVAJ o l’IVF.

  Ademés, dispon d’una agenda en la que se podran trobar tots els events d’interés que tinguen lloc en Valéncia, aixina com un panel de noticies d’interés per als mamprenedors.